Sơn La tập huấn triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuẩn Quốc gia

15:07, 02/04/2021

70 doanh nghiệp tỉnh Sơn La tham gia tập huấn về Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuẩn Quốc gia và chuẩn GS1 TRACE.ICHECK.VN do Công ty cổ phần iCheck phát triển.