MÔ HÌNH ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN VÀO TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN

14:28, 29/03/2023

1. VNTrust food - hệ thống Blockchain lưu trữ dữ liệu của iCheck

Trust Food là gì?

VN Trust Food, được xây dựng bởi blockchain, mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia mạng lưới bằng một hệ sinh thái thực phẩm an toàn hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Việc số hóa các giao dịch và dữ liệu cung cấp một cách thức hoạt động hiệu quả hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm người trồng trọt, người chế biến, người gửi hàng, người bán lẻ, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Giải pháp cung cấp cho người dùng đã được ủy quyền truy cập để tác động ngay vào dữ liệu chuỗi cung ứng thực phẩm, từ trang trại đến cửa hàng và cuối cùng là người tiêu dùng. Lịch sử đầy đủ và vị trí hiện tại của bất kỳ mặt hàng thực phẩm riêng lẻ nào, cũng như thông tin đi kèm như chứng từ, dữ liệu thử nghiệm và dữ liệu nhiệt độ, sẽ sẵn sàng trong vài giây sau khi được tải lên blockchain. Giải pháp SaaS (Software as a service) luôn hoạt động để đảm bảo cho phép tin cậy, thay vì cản trở, hệ thống thực phẩm đang mở rộng. Với khả năng cung cấp thực phẩm an toàn hơn, thời hạn sử dụng lâu hơn, giảm thiểu lãng phí, truy xuất nguồn gốc nhanh hơn và khả năng tiếp cận thông tin được chia sẻ tốt hơn, Trust Food đáp ứng cho bạn tiêu chuẩn mới về tính minh bạch và tin cậy.

Cách để Trust Food đảm bảo rằng dữ liệu nhập bởi đa bên có thể sử dụng được trong giải pháp

"Trust Food được xây dựng dựa trên cả tiêu chuẩn kinh doanh và công nghệ. Để đảm bảo giá trị tối đa và quyền truy cập cho tất cả những người tham gia, giải pháp của chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn đã được triển khai trong ngành thực phẩm (ví dụ GS1) và công nghệ nguồn mở như Hyperledger Fabric. Khả năng tương tác trong mức kinh doanh và công nghệ cho phép những người tham gia Trust Food trao đổi thông tin trong hệ sinh thái thực phẩm. Chúng tôi làm việc với các nhà lãnh đạo ngành (ví dụ: GFSI) để thúc đẩy các tiêu chuẩn về tính bền vững, an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng."

Giải pháp bảo mật như thế nào?

"Trust Food cung cấp mức độ bảo vệ chống giả mạo cao nhất đang có hiện tại đối với dữ liệu giao dịch chuỗi cung ứng thực phẩm. Việc sử dụng IBM Cloud cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối khỏi lạm dụng thông tin đăng nhập nội bộ, bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và bảo vệ khóa mã hóa phần cứng."

Những loại dữ liệu nào được dùng và những API nào có sẵn cho Trust Food?

"Truy cập Developer Zone của chúng tôi để biết thêm thông tin về các API và loại dữ liệu."

Ai sở hữu dữ liệu

"Bạn đăng, bạn sở hữu, bạn kiểm soát.", "Dữ liệu của bạn thuộc về bạn. Dữ liệu thuộc sở hữu của công ty hoặc tổ chức đã đăng ký sở hữu dữ liệu trước khi tải lên Trust Food. Người dùng có thể đặt quyền chỉ định cho dữ liệu nào có thể được xem và bởi ai - chỉ do chủ sở hữu dữ liệu xác định. Dữ liệu do bên thứ ba tải lên thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu ban đầu."

Mời những người khác cùng tham gia như thế nào?

"Mọi người tham gia hệ sinh thái thực phẩm đều có thể tham gia Trust Food, thông qua các chức năng phân cấp có sẵn. Bạn có thể kết nối với các đối tác của mình và xác định thông tin nào được chia sẻ khi bạn xác định các giao dịch của mình. Trust Food cung cấp cho người dùng và các bên liên quan quyền truy cập tức thì, theo thời gian thực tới thông tin quan trọng về kinh doanh mà từ đó mọi người đều được hưởng lợi."

Giá trị nào mà những người tham gia thấy được từ giải pháp?

"Khách hàng hiện có thể theo dõi từ cửa hàng trở lại trang trại trong 2,2 giây, khi dữ liệu sẵn sàng. Tăng giá trị kinh doanh và khoản tiết kiệm phụ thuộc vào quy mô công ty, giá trị thương hiệu, số lượng và danh mục sản phẩm được triển khai. Ước tính giá trị tiềm năng mà bạn có thể có từ việc triển khai giải pháp bằng cách sử dụng Công cụ ước tính của Trust Food, được xây dựng dựa trên mức tiết kiệm trung bình mà những người tham gia hiện tại đang thấy. "

Công nghệ nào được yêu cầu để sử dụng Trust Food?

Là một SaaS (Software as a Service solution), chỉ cần có trình duyệt và kết nối internet là đã có thể sử dụng các ứng dụng của Trust Food.

 

2. Quy trình ứng dụng hệ thống VNtrust food đối với truy xuất nguồn gốc của iCheck Trace

Bước 1: Tạo dữ liệu cơ bản trên hệ thống Trace

- Tạo các dữ liệu liên quan đến quá trình sản xuất như:

- Thông tin sản phẩm

- Thông tin lô hàng

- Vùng sản xuất

- Nhà sản xuất

- Ghi chép nhật ký điện tử cho quá trình sản xuất

- Tạo giao dịch, vận chuyển trong chuỗi cung ứng

 

Bước 2: Cấu hình kết nối Blockchain với các lựa chọn:

- Kết nối tất cả các dữ liệu của doanh nghiệp: Tự động kết nối chia sẻ tất cả các dữ liệu về thông tin tài khoản, nhật ký hoạt động và giao dịch

- Chỉ kết nối dữ liệu được chọn: Chỉ cho phép kết nối chia sẻ những dữ liệu được chọn tại danh sách thông tin tài khoản, nhật ký hoạt dộng và giao dịch

Bước 3: Kết nối và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống Blockchain

Nếu chọn lựa chọn 1 (Kết nối tất cả các dữ liệu của doanh nghiệp) Các dự liệu sẽ tự động được đẩy lên hệ thống Blockchain khi được ghi nhận. Các dữ liệu bao gồm:

- Thông tin doanh nghiệp tổ chức 

- Danh sách Nhật ký điện từ của sản phẩm

- Thông tin chi tiết nhật ký

- Danh sách Nhật ký điện từ của Lô hàng

- Thông tin chi tiết nhật ký

- Thông tin chi tiết giao dịch

 

Nếu chọn lựa chọn 2 (Doanh nghiệp sẽ chọn từng dữ liệu muốn đẩy lên hệ thống Blockchain)

 

Bước 4: Quét QRcode hiển thị thông tin minh bạch lưu trữ trên website bên kiểm chứng thứ 3 (VNTrust food)

Các dữ liệu đã được kết nối Blockchain sẽ không thay đổi khi người dùng cập nhật thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Người dùng quét mã qrcode truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, đã được kết nối thông tin với hệ thống Blockchain sẽ được thấy xác nhận kết nối Blockchain và chọn truy cập để chuyển sang hệ thống lưu trữ.