Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản tháng 4/2021

22:14, 08/04/2022
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4/2021 ước đạt 4,45 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%.

Nếu tính theo từng thị trường, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á ước tăng 18,2%, đạt 8,05 tỷ USD; châu Mỹ tăng 56,7%, đạt 4,73 tỷ USD; châu Phi tăng 11,8%, đạt 249 triệu USD; châu Đại Dương tăng 29,2%, đạt 239 triệu USD; xuất khẩu sang khu vực châu Âu xấp xỉ bằng với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,72 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4/2021 ước đạt 4,15 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,9 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5 tỷ USD, tăng 121,9%; giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 0,68 tỷ USD, tăng 22,1% và giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt gần 1 tỷ USD, tăng 33,7%.