Đối tác của chúng tôi

Tạo mã truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc gia
trong 1 phút

Bước 1

Đăng ký tài khoản

Sử dụng số điện thoại để đăng ký và đăng nhập.

Lưu ý: Đăng ký tài khoản yêu cầu thông tin cá nhân và thông tin đơn vị/ tổ chức.

Bước 2

Khởi tạo mã

Khởi tạo mã QR truy xuất cho sản phẩm với các thông tin như: tên sản phẩm, giá, hình ảnh, mã số mã vạch, chứng chỉ chứng nhận, mô tả sản phẩm…

Bước 3

Nhận mã QR truy xuất

Mã truy xuất khởi tạo xong được thể hiện dưới hình thái mã QR. Đơn vị/ tổ chức tải mã về và in ấn trực tiếp lên bao bì sản phẩm hoặc in tem nhãn dán lên bao bì sản phẩm

Bước 4

Viết nhật ký sản xuất

Viết nhật ký sản xuất cho sản phẩm bằng cách truy cập mục Nhật ký để viết nhật ký dễ dàng trên điện thoại thông minh.

Tạo mã ngay

Dịch vụ của chúng tôi