Mô hình mẫu

Quy trình TXNG cho sản phẩm trồng trọt

Hiện iCheck đã có hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn Quốc gia và GS1 cho nhóm sản phẩm trồng trọt: rau, củ, quả tươi hoặc sơ chế, chế biến.

Với iCheck trace, thông tin về chặng đường từ nông trại, cơ quan kiểm định, xưởng sản xuất chế biến, nhà phân phối tới người tiêu dùng được cập nhật tự động vào hệ thống để quản lý và theo dõi. Tất cả lịch sử đều được ghi nhận vào nhật ký và được cập nhập lên hệ thống blockchain Vntrustfood.

Các bước hoàn thành quy trình

1.Doanh nghiệp khởi tạo thông tin

Doanh nghiệp khởi tạo thông tin trên hệ thống bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, nông hộ, vùng trồng - vùng sản xuất, kho xưởng , giống, vật tư cây trồng. Sau đó khởi tạo thông tin sản phẩm theo vụ trồng"

2.Doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc

Doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc: vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,...), Thuốc bảo vệ thực vật, quy trình chăm sóc

3.Doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lứa nuôi, lô nuôi xuất chuồng

Khi thu hoạch, doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lô thu hoạch

4. Doanh nghiệp cập nhật thông tin

Sau khi cơ quan kiểm dịch kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Doanh nghiệp cập nhật thông tin và chụp ảnh giấy chứng nhận kiểm dịch lên hệ thống iCheck. iCheck cập nhật trạng thái Đã kiểm định cho lô hàng

5. Lò mổ kích hoạt tem Qrcode lô

Rau, củ, quả được đưa tới xưởng sản xuất và sơ chế, xưởng thực hiện kích hoạt tem Qrcode lô thu hoạch

6. Chủ cơ sở kích hoạt tem qrcode lô hàng

Khi thu hoạch, doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lô thu hoạch

7. Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Xưởng sơ chế và đóng gói, kích hoạt tem Qrcode TXNG và dán trên từng sản phẩm khi phân phối ra thị trường

8.Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Người tiêu dùng quét mã QR là có thể kiểm tra được thông tin về sản phẩm như nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng

Quy trình TXNG cho sản phẩm chăn nuôi

Hiện iCheck đã có hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn Quốc gia và GS1 cho nhóm sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm . Triển khai TXNG cho nhóm sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm với iCheck Trace giúp doanh nghiệp:

- Minh bạch thông tin tới người tiêu dùng

- Quản lý và tối ưu chuỗi cung ứng trong hệ thống

- Chứng minh được sự an toàn của sản phẩm đối với đối tác và người tiêu dùng

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu

- Thể hiện được các chứng nhận sản xuất

- Đảm bảo việc giám sát chất lượng nội bộ

- Giúp giảm thiểu rủi ro và tăng giá trị thương hiệu

Các bước hoàn thành quy trình

1.Doanh nghiệp khởi tạo thông tin

Doanh nghiệp khởi tạo thông tin trên hệ thống bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, người dùng, trang trại, giống, vật tư chăn nuôi. Sau đó khởi tạo thông tin đàn nuôi trên hệ thống

2.Doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc

Doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc: chuồng nuôi, vác xin, thức ăn, thăm khám định kỳ

3.Doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lứa nuôi, lô nuôi xuất chuồng

Trước khi gia súc, gia cầm xuất chuồng, doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lứa nuôi, lô nuôi xuất chuồng

4. Doanh nghiệp cập nhật thông tin

Sau khi cơ quan kiểm dịch kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Doanh nghiệp cập nhật thông tin và chụp ảnh giấy chứng nhận kiểm dịch lên hệ thống iCheck. iCheck cập nhật trạng thái Đã kiểm định cho lô hàng

5. Lò mổ kích hoạt tem Qrcode lô

Gia súc, gia cầm được đưa tới lò mổ, lò mổ kích hoạt tem Qrcode lô để xác nhận tiếp nhận lô xuất chuồng

6. Chủ cơ sở kích hoạt tem qrcode lô hàng

Sau khi giết mổ, chủ cơ sở kích hoạt tem qrcode lô hàng và niêm phong thùng hàng trước khi đưa tới điểm bán

7. Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode cho từng sản phẩm khi bán tới người tiêu dùng tương ứng với từng lô hàng được tiếp nhận.

8.Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Người tiêu dùng quét mã QR là có thể kiểm tra được thông tin về sản phẩm như nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng

Quy trình TXNG cho sản phẩm thủy sản

Hiện iCheck đã có hệ thống TXNG theo tiêu chuẩn Quốc gia và GS1 cho nhóm sản phẩm thuỷ hải sản nuôi trồng và đánh bắt. Với iCheck trace, thông tin về chặng đường từ vùng nuôi, vùng đánh bắt, cơ quan kiểm định, nhà máy chế biến, nhà phân phối tới người tiêu dùng được cập nhật tự động vào hệ thống để quản lý và theo dõi.

Tất cả lịch sử đều được ghi nhận vào nhật ký và được cập nhập lên hệ thống blockchain Vntrustfood

Các bước hoàn thành quy trình

1.Doanh nghiệp khởi tạo thông tin

Doanh nghiệp khởi tạo thông tin trên hệ thống bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, người dùng, trang trại, giống, vật tư chăn nuôi. Sau đó khởi tạo thông tin đàn nuôi trên hệ thống

2.Doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc

Từ đây doanh nghiệp ghi chép nhật ký chăm sóc: Vùng nuôi, vùng đánh bắt, vác xin, thức ăn, thăm khám kiểm tra nguồn nước định kỳ

3.Doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho lứa nuôi, lô nuôi xuất chuồng

Khi thu hoạch, doanh nghiệp kích hoạt tem Qrcode cho mẻ thu hoạch

4. Doanh nghiệp cập nhật thông tin

Sau khi cơ quan kiểm dịch kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Doanh nghiệp cập nhật thông tin và chụp ảnh giấy chứng nhận kiểm dịch lên hệ thống iCheck. iCheck cập nhật trạng thái Đã kiểm định cho lô hàng

5. Lò mổ kích hoạt tem Qrcode lô

Thuỷ hải sản được đưa tới các xưởng và nhà máy chế biến, đơn vị chế biến kích hoạt qrcode tiếp nhận mẻ thu hoạch

6. Chủ cơ sở kích hoạt tem qrcode lô hàng

Đơn vị chế biến sau khi chế biến, sẽ kích hoạt lô sản xuất và gắn tem Qrcode cho từng lô sản xuất

7. Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Điểm bán kích hoạt team Qrcode cho lô hàng tiếp nhận và gắn tem Qrcode lên các thành phẩm bán ra tới người tiêu dùng

8.Điểm bán kích hoạt tiếp nhận tem Qrcode cho lô hàng và kích hoạt tem Qrcode từng sản phẩm

Người tiêu dùng quét mã QR là có thể kiểm tra được thông tin về sản phẩm như nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng