Giới thiệu

Tại sao cần Truy Xuất Nguồn Gốc?

Đối với một thương hiệu mới, khả năng truy xuất nguồn gốc có thể là một phần của lời hứa, một cách để tạo sự khác biệt ngay lập tức cho thương hiệu với đối thủ cạnh tranh. Khả năng truy xuất nguồn gốc cũng có thể cung cấp dữ liệu và khả năng hiển thị về các nhà cung cấp và người tổng hợp của bạn để xem ai nhất quán và ai không. Trên thực tế, khả năng truy xuất nguồn gốc có thể thúc đẩy doanh số bán hàng, giảm tổn thất và tạo dựng thương hiệu ngay từ đầu.

Các công ty có thể khởi nghiệp dễ dàng nếu truy xuất nguồn gốc được tích hợp vào chuỗi cung ứng ngay từ đầu. Đây là cách bắt đầu:

Các đối tượng liên quan

Chính sách, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tài chính, hậu cần - tất cả các thành phần này sẽ có nhiều người chơi tham gia. Cả các bên liên quan bên trong và bên ngoài cần được xác định, hỗ trợ và điều chỉnh theo các mục tiêu..

Tư vấn ngành

Một dự án có quy mô và tác động như vậy không thể được bắt đầu nếu không có sự tham vấn rộng rãi hơn của ngành ở giai đoạn thiết kế và sự tham gia ở giai đoạn thực hiện.

Tốc độ là sự cần thiết

Từ tham vấn để xác định phạm vi đến thí điểm đến quy mô, những dự án như vậy cần phải là những dự án mà tác động có thể được thể hiện và nhanh chóng.

Cho rằng kỹ thuật số là một phần của kế hoạch, việc truy xuất nguồn gốc chỉ là một khoản chi phí gia tăng. Phần lớn nhất trong số đó là phí nền tảng. Đây là cách chuẩn bị tài chính cho nó:

Nếu bạn được tài trợ, hãy xây dựng chi phí vào trong kế hoạch ban đầu của bạn.

Sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc cao cấp, do đó giá bán sẽ cao hơn.

Nếu bạn tự tài trợ, việc truy xuất nguồn gốc có thể được tính vào chi phí marketing

Bạn cần một đối tác công nghệ có giải pháp có thể mở rộng theo nhu cầu ngày càng tăng của bạn. Nó phải là một nền tảng có thể được sử dụng bởi một loạt các bộ kỹ năng và sẽ không đặt ra những thách thức khi triển khai. Hãy thử và tìm một nhà cung cấp dịch vụ đồng ý với một kế hoạch thanh toán doanh thu của bạn.

QR Code Truy xuất nguồn gốc iCheck Trace

Giải pháp của chúng tôi dành cho các doanh nghiệp muốn tăng giá trị sản phẩm & uy tín bằng cách chuẩn hóa và minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối

Chúng tôi cung cấp tính năng về Nhật ký sản xuất, Nhật ký giao dịch, thông tin vùng nguyên liệu, lô trồng, lô thu hoạch, quá trình phân phối xuyên suốt và đồng nhất.

Khác với các dạng truy xuất nguồn gốc khác, giải pháp iCheck Trace được xây dựng bài bản theo chuẩn quốc gia kết hợp với công nghệ blockchain, tận dụng lợi thế của công ty công nghệ giúp hệ thống minh bạch, ổn định, sử dụng thuận tiện. Giải pháp đã và đang hợp tác với nhiều Sở Nông Nghiệp các tỉnh & tập đoàn lớn trên cả nước

Triển khai TXNG cho nhóm sản phẩm với iCheck Trace giúp doanh nghiệp

Minh bạch thông tin tới người tiêu dùng

Quản lý và tối ưu chuỗi cung ứng trong hệ thống

Chứng minh được sự an toàn của sản phẩm đối với đối tác và người tiêu dùng

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu

Thể hiện được các chứng nhận sản xuất

Giúp giảm thiểu rủi ro và tăng giá trị thương hiệu

Các giải pháp của iCheck

iCheck - Hệ sinh thái ứng dụng Barcode và QR code, cung cấp giải pháp TOÀN DIỆN giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, vận hành hiệu quả dành cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối.