CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM 5G

Địa chỉ: lô CN2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Bản đồ
Địa chỉ
lô CN2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại
0907246999
Giấy chứng nhận
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Danh sách thành viên